Nationell
punktmätningHur upplever patienterna den förändrade vårdprocessen kring utskrivning från sjukhus?

Sverige har nu haft en ny lagstiftning kring samverkan vid utskrivning från sjukhus sedan januari 2018. Denna punktmätning ämnar att besvara frågan om hur patienterna upplever förändringen.Logga in

Kan du inte logga in?
Några användare har haft svårt att logga in med äldre version av Internet Explorer. Du kan då testa att logga in via https://login.quicksearch.se

Nationell punktmätning

I januari 2018 fick Sverige en ny lagstiftning kring samverkan vid utskrivning från sjukhus. Vårddagarna för utskrivningsklara patienter på sjukhus har därefter minskat kraftigt och vårdplatser har frigjorts som kan användas för patienter som behöver sjukhusets specifika kompetens och resurser. Samtidigt pekar två oberoende utredningar på att det saknas information om hur patienterna upplever den förändrade vårdprocessen.

Hälso- och sjukvårdsdirektörerna i Sverige har enats om att under hösten 2020 genomföra en gemensam nationell uppföljning av hur lagen fungerar i praktiken. Syftet är att få en nationell bild av patientens upplevelse av utskrivningen från sjukhus och den fortsatta vården och omsorgen i hemmet.


Genomförande

Punktmätningen kommer att genomföras som en telefonintervju
på följande sätt:

  1. Patienten informeras och ger sitt samtycke till uppföljning i anslutning till utskrivningstillfället.
  2. En regionalt utsedd person på varje sjukhus ringer upp patienten 3-7 dagar efter utskrivning
  3. Resultatet registreras i IT-verktyget Webbkollen, http://www.webbkollen.com/punktmatning

Ansök om konto för punktmätningen


Material

Frågeformulär

Testa intervjustödet

Kontakt

Kontakta support via den knappen längst ner på denna sida.

För kontakt med projektledare: Agneta Brinne.